CBRE: Đà Nẵng có thêm 4.500 phòng khách sạn cao cấp

361