Cắt giảm thủ tục, việc cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 20 ngày

331