Cao tốc Bắc – Nam: Đấu thầu công khai, minh bạch

1323
Cao tốc Bắc Nam cần các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu.

Đó là nội dung trong văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam khẩn trương thẩm định, trình Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện báo cáo về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện (khởi công và hoàn thành); phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện dự án.

Về cơ chế, chính sách đầu tư: Các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch (không thực hiện chỉ định thầu);

Phó Thủ tướng đồng ý đưa đoạn Dự án Dầu Giây – Phan Thiết vào triển khai chung toàn tuyến. Thường trực Chính phủ sẽ họp cho ý kiến về Dự án này.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng, bảo đảm nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu theo đúng quy định, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án BOT.

Theo phương án do Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ, dự án cao tốc Bắc – Nam có tổng chiều dài 1.372 km có tổng vốn đầu tư 314.100 tỷ đồng.