Cẩn trọng khi lấy đất công thanh toán dự án BT

407