Bộ Xây dựng nói ‘không liên quan việc điều chỉnh quy hoạch khu HH Linh Đàm’

395