Bị thu hồi giấy phép, Khách sạn Bavico Nha Trang vẫn hoạt động công khai

384