Bị phạt đến 1 tỉ đồng nếu chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

358