Bất động sản xếp thứ 2 về doanh nghiệp thành lập mới

1166
Trong 4 tháng đầu năm 2017, lĩnh vực kinh doanh bất động sản xếp thứ 2 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới khi có 1.391 doanh nghiệp đăng ký, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2016.

Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 39.580 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 369.635 tỷ đồng, tăng 14,0% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính theo lĩnh vực thì Thông tin và truyền thông có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh nhất với 998 doanh nghiệp đăng ký, tăng 237,2%; xếp tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 1.391 doanh nghiệp đăng ký, tăng 66%; thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 289 doanh nghiệp, tăng 34,4%.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước có 11.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 11.491 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 15.909 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Nguyễn Văn