KKT cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước: Đổi vị trí quy hoạch từ phía Đông sang Tây Quốc lộ 13

1094
UBND tỉnh Bình Phước sẽ điều chỉnh khu phi thuế quan và công nghiệp tập trung thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư theo hướng thay đổi vị trí quy hoạch từ phía Đông Quốc lộ 13 sang phía Tây Quốc lộ 13.

Khu phi thuế quan và công nghiệp tập trung thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư 

Cụ thể, điều chỉnh vị trí 1.640ha đất thuộc khu phi thuế quan và công nghiệp tập trung thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) từ phía Đông Quốc lộ 13 chuyển sang phía Tây Quốc lộ 13 để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Đồng thời, tỉnh cũng điều chỉnh giảm tổng diện tích khu phi thuế quan và công nghiệp tập trung từ 2.965ha xuống còn 2.605ha.

Riêng khu chức năng hỗn hợp trong khu đô thị cửa khẩu sẽ chuyển 360ha đất thương mại – công nghiệp và thương mại – dịch vụ thành đất hỗn hợp, bổ sung vào chức năng đô thị cửa khẩu. Quy mô khu đô thị cửa khẩu được tăng từ 5.666ha (theo quy hoạch cũ) lên 6.026ha.

Nguyên nhân điều chỉnh từ Đông sang Tây là do UBND tỉnh khảo sát và nhận thấy phía Tây Quốc lộ 13 giáp với khu đất dịch vụ phi thuế quan thuộc xã Lộc Thạnh tương đối phù hợp cho phát triển công nghiệp. Năm 2007, tỉnh giao cho doanh nghiệp trồng cao su nhưng do thổ nhưỡng không thích hợp nên chỉ trồng được khoảng 300 ha, tỷ lệ sống thấp, còn lại là đất trống và bị người dân lấn chiếm trồng cây ngắn ngày. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ thuận lợi cho các doanh nghiệp sẵn sàng trả lại đất, giữ được cơ cấu quy hoạch đã duyệt, không ảnh hưởng đất quỹ đất sản xuất và đất dân cư hiện trạng. Ngoài ra, một số nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng đề xuất được đầu tư vào khu vực phía Tây Quốc lộ 13.

Việc chuyển đổi sẽ hoàn trả lại chức năng khu dân cư và sản xuất nông nghiệp, đất rừng thuộc xã Lộc Hòa sau khi di chuyển 1.640 ha quy hoạch sang xã Lộc Thạnh. Chuyển đổi 1.640 ha phần lớn đất rừng, rừng sản xuất xã Lộc Thạnh sang đất quy hoạch các khu chức năng của khu kinh tế.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Hoa Lư đến năm 2025 với quy mô diện tích tự nhiên 28.364 ha. KKT cửa khẩu Hoa Lư có cấu trúc phát triển không gian dựa trên các trục giao thông chính gồm trục Quốc lộ 13, trục đường sắt Xuyên Á liên kết với các khu chức năng gồm: khu quản lý, thương mại – dịch vụ cửa khẩu; khu phi thuế quan (bao gồm 2 khu: khu thương mại dịch vụ phi thuế quan và khu thương mại – công nghiệp phi thuế quan); khu đô thị cửa khẩu Hoa Lư (bao gồm cả thị trấn Lộc Ninh); các điểm dân cư và sản xuất nông nghiệp; các khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ.

N.Đăng