Cần Thơ: Bỏ quy hoạch khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài sau 15 năm

1741
UBND Thành phố Cần Thơ vừa quyết định bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến Quốc lộ 91B.

Cụ thể, bãi bỏ Quyết định số 89/2002/QĐ-UB ngày 4/10/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến Quốc lộ 91B (nay là đường Nguyễn Văn Linh).

Theo quyết định bãi bỏ quy hoạch, trong thời gian quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều chưa được phê duyệt, việc quản lý về xây dựng tại khu vực này được thực hiện như sau:

Phần diện tích thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Bắc (Khu A): Trung tâm III thuộc phường An Hòa, An Bình (nay là phường An Khánh, quận Ninh Kiều và phường An Thới, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-UB ngày 24/2/2005 vẫn tiếp tục quản lý theo quy hoạch được duyệt.

Đối với các dự án, công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành    văn bản thống nhất để thực hiện trước khi đồ án quy hoạch được bãi bỏ thì tiếp tục thực hiện theo các văn bản đã ban hành.

Đối với các khu vực còn lại tùy theo chức năng công trình khi thiết kế xây dựng phải đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành; đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy; phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Theo quy hoạch vào năm 2002, khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến Quốc lộ 91B có tổng diện tích 1.134.337 m2. Khu quy hoạch có phía Đông Bắc giáp rạch Ngỗng, phía Tây Nam giáp Quốc lộ 91B, phía Tây Bắc và Đông Nam giáp khu dân cư hiện hữu. Ranh giới quy hoạch cách tim đường Nguyễn Văn Cừ nối dài mỗi bên 200m (có đoạn 980m).