Vụ căn hộ xây dựng trái phép của Mường Thanh: Hoán đổi căn khác hay chịu mất nhà đã mua?

511