Cắt điện nước ở nhiều chung cư: Chủ đầu tư, dân đều thiếu ‘văn hóa chung cư’?

440