Quy định về nộp tiền sử dụng đất

1362

Câu hỏi:

Gia đình tôi có mảnh đất diện tích 250m2, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 250m2 đất đó đều là đất ở. Thực tế, gia đình tôi chỉ sử dụng 100m2 đất để xây nhà, còn lại là khuôn viên và trồng rau. Cho hỏi, khi nộp tiền sử dụng đất thì tôi phải nộp đối với đất ở là 250 hay 100m2. Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Quy định về nộp tiền sử dụng đất
hoangmai37@…
Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về quy định thu Tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp Tiền sử dụng đất và được xác định trên các căn cứ như diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; giá đất tính thu Tiền sử dụng đất.
Trường hợp gia đình Bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không thuộc đối tượng phải nộp Tiền sử dụng đất.