Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Đà Nẵng Q4 2016

1464
Tóm tắt thị trường Đà Nẵng

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản tăng trưởng 4%, cao nhất trong vòng 5 năm.

Dự trữ ngoại hối, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện và số đăng ký thành lập doanh nghiệp mới đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Bất động sản chiếm vị trí đầu trong số đăng ký thành lập doanh nghiệp mới với hơn 3.100 doanh nghiệp; và đứng thứ 2 trong vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới với 1,5 tỷ USD. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đặt 117 tỷ USB, tăng 10% so với năm trước.

Tải báo cáo PDF đầy đủ >> TẠI ĐÂY